Nyheter

Aktørene på Høytorp fort søkte om midler til å få bygget opp den gamle bakerovnen i festningen. I 2015 fikk vi 100.000. Arbeidet starter opp i april 2016. Bakerovnen skal bygges etter gamle ingeniørtegninger fra 1912 og den tar opptil 70 brød.

  • Første planmøte

  • Kjøkkenet i festningen